kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53
Roskal_Zenon

Profesor Wydziału Filozofii KUL jego polami ekspertyzy są głównie filozofowanie przyrodników, epistemologia historyczna oraz ontologiczne aspekty ciał i obiektów astronomicznych. Ukończył indywidualne studia na wydziale Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UMCS. Po czym objął funkcję asystenta Katedrze Matematyki, na Sekcji Filozofii Przyrody KUL. Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym to Uniwersytecie stopień ten habilitował. Stypendysta studiów międzynarodowych w Londynie. Zasłużony członek Rady Wydziału Filozofii KUL. 

Interesuje się Wszechświatem.

Print Friendly, PDF & Email