kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

O powstawaniu gatunków – rocznica I wydania

O powstawaniu gatunków – rocznica I wydania On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt)...
Czytaj więcej →