Kognitywistyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Metafory ucieleśnione

Zbiór tekstów pt. „Metafory ucieleśnione” pod redakcją Marka Hetmańskiego i Andrzeja Zykubka uważam za wartościowy zarówno pod kątem merytorycznym, jak i ze względu na jego aktualność. […] Celem monografii jest przybliżenie zagadnienia metafor w ujęciu koncepcji umysłu ucieleśnionego czy poznania ucieleśnionego. Autorzy monografii…

Opublikowane w

Błąd Galileusza. Fundamenty nowej nauki o świadomości

Jeden z wiodących filozofów umysłu jasno, lecz prowokująco argumentuje na rzecz całkowicie nowej teorii świadomości: panpsychizmu. Zrozumienie, w jaki sposób mózg wytwarza świadomość, to jedno z największych wyzwań współczesnej nauki. Część filozofów twierdzi, że świadomość to coś nadprogramowego, czego nie da…

Opublikowane w

Próby kognitywistyczne

Z radością informujemy, że nakładem Wydawnictwa KUL ukazały się Próby kognitywistyczne. Redaktorami tomu są Arkadiusz Gut i Zbigniew Wróblewski. Zebrane tu teksty młodych naukowców ukazują różnorodność tematyczną, teoretyczną i metodologiczną badań nad poznaniem. Można je potraktować jako kolejne próby niestandardowego podziału…

Opublikowane w

Widok stąd. Dlaczego działamy tak, a nie inaczej? – s. Barbara Chyrowicz

Ta książka zakłada, że każdy z nas ma swój „moralny adres”. Nie ma „moralnie bezdomnych”, każdy ma jakieś moralne pocho­dzenie, moralny rodowód, jedyne w swoim rodzaju dziedzictwo, w którym mieszczą się ludzie i zdarzenia, a także to wszystko, co „wnoszą” do sfery moralności nasze naturalne predyspozycje. Na to, w jaki sposób odczytujemy naszą moralną powinność i jakie podejmujemy decyzje, ma wpływ niezmiernie dużo pojedynczych epizodów, które wespół stanowią o tym, kim jesteśmy i na co nas stać. Epizody indywidualnych biografii osadzone są w miejscu i czasie: w czasach wojny albo pokoju, krwawych zamieszek lub szacunku dla obowiązujących praw, czasach kryzysu, w których troska o przeżycie przesłania wszelkie inne cele, albo czasach prosperity, kiedy można spokojnie oddawać się muzom. Czasy się zmieniają, nie zmienia się natura ludzi, którzy w kolejnych pokoleniach przekazują sobie moralną tradycję, zmienia się na­tomiast wiele elementów tejże tradycji: inaczej niż nasi przod­kowie rozumiemy dzisiaj miejsce i rolę kobiety w społeczeństwie, zdecydowanie potępiamy akceptowane niegdyś przejawy rasi­zmu i dyskryminacji, inaczej rozumiemy nasze obowiązki wobec zwierząt… Wydawać by się zatem mogło, że lepiej rozumiemy dzisiaj treść moralnych wyzwań (co nie jest bynajmniej takie jed­nznaczne), ale to nie oznacza, że nie popełniamy błędów, a że nasz „moralny adres” pozostaje indywidualny, to z faktu, że jako społeczność uznaliśmy określone rozwiązania normatywne za słuszne, nie wynika, że zostaną jako takie odczytane przez indy­widualnych adresatów. Ci ostatni mogą, ale nie muszą być winni, że nie odczytali prawidłowo moralnych zobowiązań, ponieważ indywidualne rozeznanie też podlega różnorakim uwarunkowa­niom. Ograniczone możliwości mentalne wyznaczają kres na­szemu poznaniu i odczuwaniu. Nie rozumiemy, co to wieczność i nieskończoność, nie ogarniamy świata…

Opublikowane w

Ulepszanie poznawcze człowieka. Perspektywa filozoficzna

„Tematem przewodnim wszystkich tekstów jest problem ulepszania człowieka, ideowo mieszczący się w szeroko rozumianym nurcie transhumanizmu. Nurt ten postuluje celowe dążenie do poprawiania ludzkiej natury, choć owo poprawianie może być rozumiane bardzo odmiennie: od ograniczonych interwencji terapeutycznych, przez intensyfikowanie naturalnych…

Opublikowane w

Racje i relacje. Problem uzasadnienia obowiązków moralnych w bliskich relacjach

Jednym z paradoksów moralności jest możliwa niespójność miedzy przekonaniem o równym statusie moralnym wszystkich ludzi oraz o naszym obowiązku szczególnej troski o najbliższych. Przyczyną tej niespójności jest fakt, że w naszych rozumowaniach moralnych możemy przyjmować dwie odmienne od siebie perspektywy:…

Opublikowane w

Wynalazek nowoczesnego serca – Karolina Wigura

Autorka błyskotliwie i jasno rekonstruuje, jak definiowano emocje oraz w jaki sposób umieszczano je w szerszym myśleniu na temat świata i moralności; jakie prezentowano typologie emocji; jak tłumaczono ich pochodzenie; jak opisywano ich związek z rozumem. To wielka praca i…

Opublikowane w

Epistemologia – Stanisław Judycki

Nadzwyczajna publikacja, stanowiąca jedno z najdonioślejszych i najbardziej kompleksowych w polskiej literaturze przedmiotu omówień tego działu filozofii, którym jest teoria poznania. Wyczerpująco przedstawia poszczególne zagadnienia epistemologii oraz rozmaite podejścia, przyjmowane przez ludzi względem poznawanych przedmiotów. Co istotne, oprócz ogromnej erudycji…

Opublikowane w

Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona – Jacek Jarocki

Świadomość, wolna wola i jaźń to kanoniczne zagadnienia filozoficzne od setek lat frapujące kolejne pokolenia uczonych. Podjął je również współczesny brytyjski filozof analityczny Galen John Strawson (ur. 1952), który w trakcie czterdziestoletniej kariery poświęcił tym tematom liczne książki i artykuły….

Opublikowane w

Nowe pogranicze religii i nauki – John Hick

CZY ŚWIADOMOŚĆ TO TYLKO AKTYWNOŚĆ MÓZGU? CO DZIEJE SIĘ W NASZYM MÓZGU PODCZAS MISTYCZNEJ EKSTAZY? CZYM JEST PLURALIZM RELIGIJNY? JAK GO POGODZIĆ Z WŁASNĄ PRAKTYKĄ WIARY? John Hick podejmuje wyzwanie rzucone przez naturalistyczne koncepcje umysłu, według których doświadczenie religijne można…

Opublikowane w

Jak powstają emocje. Sekretne życie mózgu

  Nowa teoria na temat tego, jak mózg tworzy emocje, która może zrewolucjonizować psychologię, opiekę zdrowotną, egzekwowanie prawa i nasze rozumienie umysłu ludzkiego. EMOCJE WYDAJĄ SIĘ BYĆ AUTOMATYCZNE, jak niepohamowane reakcje na nasze myśli i doświadczenia. Naukowcy długo popierali to…

Opublikowane w

Neuroplemiona – Silberman Steve

Przełomowa książka opisująca tezę, według której różnice neurologiczne takie jak autyzm, dysleksja czy ADHD nie są błędami natury ani produktami współczesnego zanieczyszczonego świata, lecz efektami naturalnych wariacji w ludzkim genomie. Neuroplemiona Silberman Steve   [tab] [tab_item title=”O książce”] Czym jest autyzm? Niepełnosprawnością…

Opublikowane w

Metaontologia. O naturze pojęć i teorii ontologicznych

  Metaontologia. O naturze pojęć i teorii ontologicznych – Andrzej Biłat ISBN: 978-83-7886-347-2 e-book ISBN 978-83-7886-348-9 Liczba stron: 224   [tab] [tab_item title=”O książce”] Ontologia jest teorią bytu, a więc wszystkiego, co istnieje. Metaontologia jest refleksją nad naturą i metodą…

Opublikowane w

Umysł moralny. Jak powstają oceny moralne?

Umysł moralny Jak powstają oceny moralne? Anna Macko Zainteresowania współczesnych badaczy rozumowania moralnego można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza z nich dotyczy pytań o to, co tworzy sferę moralności oraz jakie kwestie ludzie uznają za zagadnienia podlegające ocenie moralnej? Druga kategoria to…

Opublikowane w

Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka

Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka [tab] [tab_item title=”Psychologia kryminalistyczna”] Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi działami psychologii. Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty kryminalistyki, czyli…

Opublikowane w

Przyrodoznawstwo. Czytaj skrypt online

Być może – przed milionami lat – jednym z pierwszych uniesień intelektualnych naszych przodków był zachwyt nad pięknie rozgwieżdżonym nieboskłonem, a jednym z pierwszych pytań, które zadawali sobie już samoświadomi przedstawiciele hominidów było pytanie o Początek. Skąd się wziąłem? Okazuje…

Opublikowane w

Granice wolności. Jaką władzę ma nasz mózg?

Od wieków ludzie zadają sobie pytanie o naturę i pochodzenie ludzkiej wolności. Dlaczego to pytanie jest tak istotne w kontekście ludzkiej ewolucji? Gdzie leżą granice naszej wolności? Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa ludzki mózg? Ludzie często popadają w zaniepokojenie…

Opublikowane w

Pierwsze znaki. Najstarsze symbole świata

Ekscytująca wyprawa do źródeł ludzkiego języka Wyobraź sobie, że jesteś jaskiniowcem żyjącym 25 000 lat temu. Nie mieszkasz jednak w jaskini, tylko w namiocie ze skór rozpiętym na rusztowaniu z kości. Twoja kultura jest tak rozwinięta, że powstają dzieła sztuki….

Opublikowane w

Język – narzędzie kultury. Daniel L. Everett

Jak powstał język? Jak to się dzieje, że przyswaja go każdy człowiek? Skąd wzięło się tyle podobieństw między językami, skoro każdy z nich powstał na potrzeby innej kultury? Od lat panuje przekonanie, że język jest zakodowany w naszych genach i…

Opublikowane w

Główne problemy analitycznej metafizyki umysłu

Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje Pod redakcją Marcina Miłkowskiego i Roberta Poczobuta Umysł ludzki nie był nigdy w historii badany tak intensywnie i wnikliwie, jak w ostatnich trzech dziesiątkach lat. Klasyczne pytania o naturę umysłu, świadomości, uzyskują obecnie naukowe podstawy…

Opublikowane w