kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Wartości idealne przyrody „dzikiej i wolnej” w perspektywie antropologicznej

Wartości idealne przyrody „dzikiej i wolnej” w perspektywie antropologicznej W dyskusjach filozoficznych nad problemem ochrony przyrody odwo­łujemy się bezpośrednio lub pośrednio do aksjologicznie zinterpre­towanych wizji natury, które mają uzasadniać adekwatną koncepcję jej...
Czytaj więcej →