kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Robot humanoidalny jako podmiot życia społecznego. Problemy filozoficzne i społeczne

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z...
Czytaj więcej →