kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Kognitywistyka I stopnia
Cykl od roku akademickiego 2023/2024

 

 

Rok I Semestr 1

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

Lp. | Nazwa przedmiotu | Forma zajęć | Liczba godzin | Forma zaliczenia | Liczba ECTS

 • Biologiczne mechanizmy zachowania | wykład | 30 | E | 5
  •  ćwiczenia | 30 | Z
 • Kognitywistyka: przegląd problematyki | wykład | 30 | E | 4
  •  ćwiczenia | 30 | Z
 • Logika formalna z elementami logicznej teorii języka | wykład | 30 | E | 5
  •  ćwiczenia | 30 | Z
 • Teoria poznania | wykład | 30 | E | 5
  •  ćwiczenia | 30 | Z
 • Procesy poznawcze: percepcja i uwaga | wykład | 30 | E | 5
  •  ćwiczenia | 1Z
 • Tutoring | warsztaty | 1Z | 1
 • Przedsiębiorczość | warsztaty | 1Z | 1
 • Wprowadzenie do programowania | ćwiczenia | 30 | Z | 2

PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Język obcy nowożytny | lektorat | 30 | Z | 2
 • Wychowanie fizyczne | wychowanie fizyczne | 30 | Zbo | 0

 

 

Rok I Semestr 2

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

 • Krytyczne myślenie z teorią argumentacji | wykład | 30 | E | 5
  •  ćwiczenia | 30 | Z
 • Ontologiczne podstawy badań kognitywnych | wykład | 30 | E | 5
  •  ćwiczenia | 30 | Z
 • Procesy poznawcze: uczenie się, pamięc, myślenie i decyzje | wykład | 30 | E | 4
  •  ćwiczenia | 30 | Z
 • Twórcze myślenie i działanie | wykład | 30 | E | 4
 • Trening twórczości | warsztaty | 30 | Z | 4
 • Poznanie ucieleśnione | wykład | 30 | E | 6
  •  ćwiczenia | 30 | Z

PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Język obcy nowożytny | lektorat | 30 | Z | 2
 • Wychowanie fizyczne | wychowanie fizyczne | 30 | Zbo | 0

 

 

Rok II Semestr 3

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

 • Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką | wykład | 30 | E | 4
  •  ćwiczenia | 30 | Z
 • Metodologia nauk o poznaniu z elementami ogólnej metodologii nauk | wykład | 30 | E | 5
  •  ćwiczenia | 30 | Z
 • Statystyka opisowa | wykład | 30 | E | 4
  •  ćwiczenia | 30 | Z
 • Wprowadzenie do neuronauki poznawczej | wykład | 30 | E | 3

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Język obcy nowożytny | lektorat | 30 | Z | 2

Przedmioty do wyboru (należy wybrać 12 ECTS: z Grupy 1 – 6 ECTS, z Grupy 2 – 3 ECTS, z Grupy 3 – 3 ECTS)

Grupa 1

 • Mindreading i poznanie społeczne | wykład | 30 | E | 6
  •  ćwiczenia | 30 | Z
 • Kognitywistyka estetyki | wykład | 30 | E | 3
 • Tworzenie pojęć, definiowanie i rozumowanie | konwersatorium | 30 | Z | 3

Grupa 2

 • Programowanie w języku Python na potrzeby SI | ćwiczenia | 30 | Z | 3
 • Wprowadzenie do SI | wykład | 30 | E | 3

Grupa 3

 • Wspieranie rozwoju poznawczego | warsztaty | 30 | Z | 3
 • Psychologia rozwojowa | wykład | 30 | Z | 3

 

 

Rok II Semestr 4

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

 • Językoznawstwo ogólne i kognitywne | wykład | 30 | E | 6
  •  ćwiczenia | 30 | Z
 • Psychofizjologia | warsztaty | 30 | Z | 4
 • Wnioskowanie statystyczne | wykład | 30 | E | 5
  • ćwiczenia | 30 | Z
 • Wybrane zagadnienia z doktryn etycznych | wykład | 30 | Z | 2

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU

 • Język obcy nowożytny | lektorat | 30 | Z | 2

Przedmioty do wyboru (należy wybrać 10 ECTS: z Grupy 1 – 4 ECTS, z Grupy 2 – 6 ECTS)

Grupa 1

 • Poznanie wielozmysłowe | wykład | 30 | Z | 4
 • Badania nad wyobraźnią | laboratorium | 30 | Z | 4

Grupa 2

 • Umysł kulturowy. Międzykulturowe badania psychologiczne i filozoficzne | wykład | 30 | Z | 6
 •  ćwiczenia | 30 | Z
 • Umysł i emocje | wykład | 30 | E | 6
  •  ćwiczenia | 30 | Z

 

 

Rok III Semestr 5

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

 • Filozofia umysłu | wykład | 30 | Z | 4
  • ćwiczenia | 30 | Z
 • Wprowadzenie do kognitywistyki bayesowskiej | wykład | 30 | E | 5
  • ćwiczenia | 30 | Z
 • Poznanie, wola, działanie w tekstach filozoficznych | ćwiczenia | 30 | Z | 2
 • Organizacja pracy naukowej | ćwiczenia | 1Z | 2
 • Małżeństwo i rodzina w antropologii chrześcijanskiej | konwersatorium | 2Z | 2
 • Umysł w świecie fikcji | konwersatorium | 30 | Z | 2
 • Praktyki | praktyki | 3 tyg. | Zbo | 2

PRZEDMIOTY DO WYBORU

Grupa 1

 • Translatorium tekstów kognitywistycznych i psychologicznych | translatorium | 30 | Z | 3
 • Estetyka empiryczna | wykład | 30 | Z | 3

Grupa 2

 • Kognitywistyka stosowana | warsztaty | 30 | Z | 3
 • Metody badań EEG | ćwiczenia | 30 | Z | 3

Grupa 3

 • Neuroetyka i etyka sztucznej inteligencji | wykład | 30 | Z | 3
 • Kognitywistyka ewolucyjna | wykład | 30 | Z | 3

Seminaria (należy wybrać jedno seminarium)

 • Seminarium Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem | seminarium | 30 | Zbo | 2
 • Seminarium Nauronauka poznawcza | seminarium

 

 

Rok III Semestr 6

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

 • Filozofia sztucznej inteligencji | wykład | 30 | E | 3
 • Poznanie i komunikacja | wykład | 1E | 5
  • ćwiczenia | 1Z
 • Badania porównawcze w kognitywistyce | wykład | 30 | Z | 5
  • ćwiczenia | 30 | Z

PRZEDMIOTY DO WYBORU

Grupa 1

 • Translatorium tekstów kognitywistycznych i filozoficznych | translatorium | 30 | Z | 3
 • Projektowanie procedur eksperymentalnych | ćwiczenia | 30 | Z | 3

Grupa 2

 • Eyetracking w badaniach przekazów wizualnych | konwersatorium | 30 | Z | 2
 • Neuropoznawcze uwarunkowania mediów audiowizualnych | wykład | 30 | Z | 2
 • Kognitywistyka religii | wykład | 30 | Z | 2

 

Seminarium (należy kontynuować wybrane seminarium)

 • Seminarium Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem | seminarium | 30 | Zbo | 2
 • Seminarium Nauronauka poznawcza | seminarium6
 • Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego | Zbo | 10

 

 

Print Friendly, PDF & Email