kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Kognitywistyka 2.0. Plan studiów drugiego stopnia

 • ROK I

  Wykłady obowiązkowe

  • Typy reprezentacji mentalnych
  • Wprowadzenie do humanistyki cyfrowej
  • Interakcja człowiek – komputer
  • Zaawansowane metody statystyczne z elementami psychometrii
  • Biblia – istota i rola w kulturze

  Wykłady obowiązkowe  A

  • Zajęcia rozszerzające do wyboru z modułu “Zajęcia do wyboru” na  kierunku filozofia II stopnia lub psychologia

  Wykłady obowiązkowe B

  • Wprowadzenie do inżynierii ontologii
  • Językoznawstwo kognitywne: język w umyśle

  Ćwiczenia obowiązkowe

  • Zaawansowane metody statystyczne z elementami psychometrii
  • Projektowanie procedur eksperymentalnych

  Warsztaty obowiązkowe

  • Prezentacja wiedzy i autoprezentacji
  • Komputerowe modele umysłu z elementami programowania

  Seminarium magisterskie do wyboru

  • Umysł w kulturze
  • Reprezentacja wiedzy i ontologia stosowana
  • Percepcja i poznanie

  Ścieżka dydaktyczna: Umysł społeczny – procesy poznawcze

  Wykłady

  • Umysł w perspektywie pierwszoosobowej
  • Epistemologia ewolucyjna
  • Antropologiczno-psychologiczne badania międzykulturowe

  Ćwiczenia

  • Tłumaczenie tekstów kognitywistycznych i psychologicznych
  • Ewolucja umysłu

  Konwersatorium

  • Metoda potencjałów wywołanych w analizie sygnału EEG
  • Metody czasowo-częstotliwościowe w analizie sygnału  EEG

  Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy – ontologia stosowana

  Wykłady

  • Ontologia filozoficzna
  • Ontologia przyrody  nieożywionej i ożywionej

  Ćwiczenia

  • Tłumaczenie tekstów logicznych i informatycznych

  Warsztaty

  • Programowanie z użyciem ontologii
  • Inżynieria ontologii

   

  • Wykłady obowiązkowe A  dla studentów posiadających licencjat z kognitywistyki: należy wybrać zajęcia z modułu “Zajęcia do wyboru” kierunku filozofia II stopnia  lub psychologia
  • Wybór zajęć konsultowany z prowadzącym seminarium i zatwierdzany przez  prodziekana ds. studenckich
  • Wykłady obowiązkowe B, uzupełniające  dla studentów nieposiadających  licencjatu z kognitywistyki

   

 • ROK II

  Wykłady obowiązkowe

  • Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
  • Kognitywistyka religii
  • Sztuczne życie, sztuczna inteligencja
  • Recepcja sensoryczna w sztucznych systemach poznawczych
  • Etyka a technologia

  Wykłady obowiązkowe  A

  • Zajęcia rozszerzające do wyboru z modułu “Zajęcia do wyboru” na  kierunku filozofia II stopnia  lub psychologia

  Wykłady obowiązkowe B

  • Mind-reading: psychologiczne badania nad umysłem społecznym
  • Reprezentacja wiedzy przyczynowej

  Wykłady monograficzne i warsztaty do wyboru

  • Warsztaty : Prezentacja  informacji w Internecie z wykorzystaniem systemów zarządzania treścią (CMS)
  • Warsztaty z twórczego myślenia (kurs zaawansowany)
  • Psychologia reklamy
  • Warsztaty: Techniki badania opinii i testów konsumenckich
  • Warsztaty: Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)
  • Warsztaty: Zastosowanie  systemów informacji przestrzennej (GIS) w humanistyce
  • Warsztaty: media społecznościowe w komunikacji i marketingu
  • Warsztaty: Grafika komputerowa w reklamie i prezentacji wiedzy

  Seminarium magisterskie

  • Umysł w kulturze
  • Reprezentacja wiedzy i ontologia stosowana
  • Percepcja i poznanie
  • Przygotowanie pracy dyplomowej

  Ścieżka dydaktyczna: Umysł społeczny – procesy poznawcze

  • Ja dialogowe 

  Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy – ontologia stosowana

  • Ontologia bytów społecznych i mentalnych

  Seminarium magisterskie

  • Wykłady obowiązkowe A  dla studentów posiadających licencjat z kognitywistyki: należy wybrać zajęcia z modułu “Zajęcia do wyboru” kierunku filozofia II stopnia  lub psychologia
  • Wybór zajęć konsultowany z prowadzącym seminarium i zatwierdzany przez  prodziekana ds studenckich
  • Wykłady obowiązkowe B, uzupełniające  dla studentów nieposiadających  licencjatu z kognitywistyki

 

Plany studiów

 

Print Friendly, PDF & Email