kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Kognitywistyka – Opis studiów

Studia z kognitywistyki otwierają drogę do poznania umysłu, mózgu i świadomości oraz stwarzają wyjątkową okazję do nabycia umiejętności tworzenia nowoczesnych modeli wiedzy, baz danych, operowania licznymi językami informatycznymi. Studia prowadzone będą w języku polskim i angielskim.

Przeczytaj więcej…

Studiując kognitywistykę korzystasz z doświadczenia gromadzonego w psychologii, biologii, filozofii i neuronauce oraz informatyce. Jednocześnie nabywasz umiejętności, które pozwalają Ci rozumieć procesy poznawcze, wykorzystywać techniki zapamiętywania, rozumieć i przyspieszać naukę drugiego lub kolejnego języka, dokonywać analiz i integrować dane z różnych dziedzin. Jesteś ambitny i chcesz wiedzieć więcej? Chcesz nabyć nowe i niekonwencjonalne umiejętności i sprawności? Kierunek kognitywistka został przygotowany właśnie specjalnie dla Ciebie!

W ramach proponowanego kierunku można wybrać dwie ścieżki tematyczne:

Neuronauka – Umysł – Procesy poznawcze

W ramach tej ścieżki edukacyjnej można zdobyć wiedzę na temat m.in. funkcjonowania mózgu, rozumienia procesów percepcyjnych, zdolności językowych, mechanizmów czytania stanów innych umysłów, mechanizmów podejmowania decyzji, wytwarzania pojęć czy pamięci.

Inżynieria wiedzy – Logika – Metodologia

W ramach tej ścieżki edukacyjnej student kognitywistyki nabywa umiejętności i kompetencje konstruowania i używania narzędzi informatycznych, np. projektowania relacyjnych baz danych.

Zdobyte umiejętności

W trakcie studiów student przechodzi także kształcenie warsztatowe, które wyposaża go w szereg umiejętności praktycznych, takich jak:

  •  techniki szybkiego zapamiętywania,
  • metody uczenia się języków obcych,
  • techniki operowania systemami informatycznymi,
  • posługiwanie się językami logiki oraz analizy danych,
  • techniki komunikacyjno-retoryczne.

Absolwent kognitywistyki

Studia z kognitywistyki umożliwiają zdobycie wielu kompetencji atrakcyjnych dla pracodawców:

  • trener metod kognitywnych (twórczego myślenia, metod nauczania języków obcych, metod stosowanych w e-learningu)
  • architekt baz danych i analityk informacji (gromadzenie i analiza danych jakościowych i ilościowych)
  • architekt informacji w branży reklamowej

 

Kognitywistyka 2.0 na KUL

Print Friendly, PDF & Email

Zarejestruj się

...już teraz!
Kliknij tutaj