kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Plan studiów z kognitywistyki 

  • wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i  wysoką jakością realizowanego programu studiów,
  • jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,
  • jest prowadzony w taki sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować u studentów umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców,
  • wykorzystuje w toku realizacji programu kształcenia nowoczesne, innowacyjne metody dydaktyczne oraz unikatowe metody ewaluacji efektów kształcenia,
  • zapewnia studentom możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy,
  • wpisuje się w przyjętą przez uczelnię misję i strategię rozwoju.

Studia I stopnia

 

Kognitywistyka 2.0. Plan studiów drugiego stopnia

Rozkłady zajęć

Print Friendly, PDF & Email