kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53
Prestiżowy grant dla filozofii i teologii KUL w ramach programu MNiSW pn. Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Prestiżowy grant dla filozofii i teologii KUL w ramach programu MNiSW pn. Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Z radością informujemy, że Wydział Filozofii i Wydział Teologii KUL uzyskały w pilotażowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” dofinansowanie w wysokości 11.742.500 zł na projekt „Filozofia i teologia ...
Czytaj więcej →
Dotacja dla młodych pracowników Wydziału Filozofii i studentów doktorantów

Dotacja dla młodych pracowników Wydziału Filozofii i studentów doktorantów

  Młodych pracowników Wydziału Filozofii i studentów doktorantów zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie realizacji tematów badawczych. Z dotacji mogą skorzystać studenci doktoranci dzienni i zaoczni oraz pracownicy etatowi, którzy nie ukończyli 35 ro...
Czytaj więcej →
Logika deontyczna na potrzeby samochodów autonomicznych

Logika deontyczna na potrzeby samochodów autonomicznych – nowy grant Narodowego Centrum Nauki

Kolejny sukces prof. Piotra Kulickiego. Właśnie otrzymał grant pt. Logika deontyczna na potrzeby samochodów autonomicznych w konkursie Narodowego Centrum Nauki Harmonia 9. Serdecznie gratulujemy! Poniżej znajduje się opis projektu. Logika deontyczna na potrzeby samochodów...
Czytaj więcej →

Dziecięce teorie umysłu i różnice kulturowe w pojmowaniu emocji. Kognitywistyczne warsztaty z prof. Francisco Ponsem i prof. Him Cheung

W ramach projektu badawczego The involvement of language, culture-specific factors and folk intuitions in mind-reading activity and social cognition National Science Center’s grant (Poland) HARMONIA 6 (UMO-2014/14/M/HS1/00436 na lata 2015–2018) prowadzonego przez Arkadiusz Guta...
Czytaj więcej →
Arkadiusz Gut i Jacek Wan. Radio dla Ciebie

Między Wschodem a Zachodem. Badania kognitywne na podstawie społeczeństw Polski i Chin

Między Wschodem a Zachodem. Badania kognitywne na podstawie społeczeństw Polski i Chin Przygotowania do projektu badawczego zostały rozpoczęte w 2014 r. i wymagały ze względu na obszar badań oraz odniesienie analiz do konkretnego kontekstu językowo-kulturowego (Chiny-Polska)...
Czytaj więcej →

O społeczno-kulturowym uwikłaniu potocznych teorii umysłu – nowy kognitywistyczny grant NCN

O społeczno-kulturowym uwikłaniu potocznych teorii umysłu Dyskusja o granicach uniwersalności i powszechności pojęć i atrybucji mentalnych Autorem i kierownikiem projektu jest mgr Robert Mirski, doktorant dr hab. Arkadiusza Guta, prof KUL. Nie potrzeba filozofa, aby stwierdzić...
Czytaj więcej →

Kognitywistyka 2.0 na KUL. Rozpoczynamy w roku akademickim 2017/2018

Kognitywistyka 2.0 na KUL Rozpoczynamy w roku akademickim 2017/2018 Kognitywistyka należy do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych i społecznych z pogłębioną znajomością narzędzi formalno-informatycznych oraz wiedzy biologicznej. Kształcenie na kierunku kognitywistyka...
Czytaj więcej →

Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Z radością informujemy, że kierowany przez prof. Marka Lechniaka projekt Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II uzyskał dofinansowanie NCBR. Projekt jest kontynuacją wieloletniej współpracy Wydziału Filozofii ze szkołami i zakłada...
Czytaj więcej →

Filozofować eksperymentalnie – Umysł w świecie kultury. Program konferencji

Wydział Filozofii i Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają  22 listopada 2016 na konferencję pt. Filozofować eksperymentalnie – Umysł w świecie kultury Obrady odbywać się będę w sali 208 Gmachu Głównego KUL Program...
Czytaj więcej →

Filozofować eksperymentalnie – Umysł w świecie kultury. Zapowiedź

Wydział Filozofii i Kognitywistyka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają  22 listopada 2016 na konferencję pt. Filozofować eksperymentalnie – Umysł w świecie kultury Udział w konferencji zapowiedzieli: Joanna Afek Arkadiusz Gut Andrzej Kapusta...
Czytaj więcej →

Oferta pracy – asystent naukowy (post-doc)

Oferta pracy – asystent naukowy (post-doc) Opis zadań Aktywne uczestniczenie w pracach naukowo – badawczych realizowanych w ramach  projektu „Permissions, Information and Institutional Dynamics, Obligations, and Rights” (www.piotr-project.org) finansowanego z programu...
Czytaj więcej →

Konkurs na finansowanie projektów badawczych

Konkurs na finansowanie projektów badawczych Wydział Filozofii ogłasza konkurs na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok 2016. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2016 r. Z dotacji mogą skorzystać pracownicy Wydziału...
Czytaj więcej →

Konkurs na stypendium doktoranckie

Konkurs na stypendium doktoranckie Stypendium doktoranckie zostanie przyznane w ramach projektu „Permissions, Information and Institutional Dynamics, Obligations, and Rights” (www.piotr-project.org) finansowanego z programu BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze z...
Czytaj więcej →

Koncepcja wnioskowań naukowych Jerzego Neymana – grant w konkursie Preludium

Koncepcja wnioskowań naukowych Jerzego Neymana  Z radością informujemy, że projekt badawczy złożony przez doktoranta Wydziału Filozofii do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Opus został zakwalifikowany do finansowania. Projekt pt. Koncepcja wnioskowań naukowych Jerzego...
Czytaj więcej →

Zintegrowana formalizacja rozumowań normatywnych

Zintegrowana formalizacja rozumowań normatywnych Z radością informujemy, że projekt badawczy złożony przez pracownika Wydziału Filozofii do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Opus został zakwalifikowany do finansowania. Projekt pt. Zintegrowana formalizacja rozumowań...
Czytaj więcej →

Nowy grant międzynarodowy

  Z radością informujemy, że międzynarodowy projekt badawczy złożony przez pracowników Wydziału Filozofii do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Beethoven został zakwalifikowany do finansowania. Projekt pt. Dozwolenia, informacja, dynamika instytucji, nakazy...
Czytaj więcej →

Startuj z TP KUL – nowy program stypendialny

Miło nam poinformować, że Towarzystwo Przyjaciół KUL utworzyło program stypendialny – “Startuj z TP KUL”. Stypendia przeznaczone są dla tegorocznych maturzystów rozpoczynających studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Pomoc Towarzystwa ...
Czytaj więcej →

Program stypendialny im. prof. Stefana Swieżawskiego

Program stypendialny im. prof. Stefana Swieżawskiego Przypominamy, że 9 marca br. upływa termin składania wniosków w konkursie na granty w ramach Programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego. Zachęcamy do składnia wniosków! Dodatkowe informacje: www.kul.pl/filozofia...
Czytaj więcej →

Diamentowy Grant

Diamentowy Grant Rusza kolejna edycja Diamentowego Grantu – programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego! Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego...
Czytaj więcej →