Kognitywistyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Umysł w sieci. VI Letnia Szkoła Kognitywistyki

Umysł w sieci. VI Letnia Szkoła Kognitywistyki
Umysł w sieci. VI Letnia Szkoła Kognitywistyki
Letnia Szkoła Kognitywistyki organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego skierowana jest do młodych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów studiów kognitywistycznych (nauk o poznaniu i komunikacji społecznej), a także akademickich instytucji prowadzących badania w szeroko rozumianej kognitywistyce. Ma charakter wykładów i warsztatów obejmujących swoją tematyką takie dyscypliny jak kognitywistyka, psychologia poznawcza i społeczna, semiotyka, kulturoznawstwo, studia nad wizualnością, neuroestetyka. Tytuł tegorocznej Letniej Szkoły Kognitywistyki wskazuje na pytanie o to, jak nowe technologie i media wpływają na jednostki i społeczeństwo. Jakie konsekwencje – rozpatrywane psychologicznie, socjologicznie, antropologicznie, etycznie – niesie ze sobą narastające technologiczne zapośredniczenie poznania, wiedzy i komunikacji? Jakie nowe rodzaje poznania i wiedzy, zachowań społecznych oraz wartości wyłonią się w globalnym społeczeństwie sieci?
Powszechne jest dziś przekonanie, że nowe technologie komunikacyjne stanowią istotny czynnik decydujący o rozwoju społecznym i cywilizacyjnym, w szczególności o przyroście informacji i postępie wiedzy. Z jednej strony, wielu badaczy twierdzi, że wzmacniają one naturalne zdolności i kompetencje poznawcze człowieka. Z drugiej strony coraz powszechniej zauważa się, że technologie informatyczne prowadzą do osłabienia a nawet destrukcji pewnych form percepcji, pamięci, wyobraźni oraz samodzielnego i twórczego myślenia – kompetencji niezbędnych w edukacji, dyskursie publicznym i uczestnictwie w kulturze symbolicznej. Wiele wskazuje na to, że rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych przyczynia się do osłabienia zdolności skupienia i świadomej kontroli uwagi, zdolności do zapamiętywania większych porcji informacji oraz umiejętności logicznego prowadzenia argumentacji. Atrofia tych umiejętności może mieć poważne konsekwencje polityczno-społeczne w postaci radykalizacji i polaryzacji poglądów, szerzenia się stereotypów, przesądów, uprzedzeń a w konsekwencji formowania się kultury postprawdy.
Celem VI Letniej Szkoły Kognitywistyki, która odbędzie się w dniach 7-10 września 2022 r. w Kazimierzu Dolnym jest próba udzielenia systematycznej i popartej materiałem empirycznym odpowiedzi na pytanie o to, jak nowe technologie i media wpływają na jednostki i społeczeństwo. Jakie konsekwencje – rozpatrywane psychologicznie, socjologicznie, antropologicznie, etycznie – niesie ze sobą narastające technologiczne zapośredniczenie poznania, wiedzy i komunikacji? Jaka jest proporcja między pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami nowych technologii i mediów? Jakie nowe rodzaje poznania i wiedzy, zachowań społecznych oraz wartości wyłonią się w globalnym społeczeństwie sieci?
Zapraszamy do udziału w szkole kognitywistycznej studentów, doktorantów i badaczy na początkowych etapach kariery naukowej w zakresie kognitywistyki, psychologii, socjologii, lingwistyki, antropologii i filozofii. Proponujemy, aby zgłoszenia referatów koncentrowały się wokół zaproponowanych problemów i zagadnień.

 

Technologie komunikacji jako nowe środowiska poznawcze

 • Nowe formy poznania w komunikacji sieciowej.
 • Różnorodność systemów poznawczych powstających dzięki nowym technologiom komunikacji.
 • Nowe media jako rewolucja społeczno-poznawcza lub przedłużenie trendów kulturowych.
 • Wpływ sieci na funkcje poznawcze (np. pamięć, uwaga, rozumowanie, rozwiązywanie problemów, kreatywność, wyobraźnia).
 • Ograniczenia na drodze do tworzenia intuicyjnych interfejsów człowiek – maszyna.
 • Zachowania społeczne w sieci a rozumienie zachowań człowieka i zbiorowości.
 • Nowe możliwości badań zjawisk społecznych i poznawczych dostarczane przez technologie sieciowe (np. crowd sourcing, analizy sieciowe, big data, cyber-etnografia).

Między wiedzą a dezinformacją

 • Wpływ globalnej sieci komunikacyjnej na postrzeganie tradycyjnych wartości epistemicznych (np. prawdziwość, rzetelność, wiarygodność)
 • Postprawda i jej mechanizmy (np. fake-news, clickbait, deep fake, bańka filtrująca)
 • Pozakognitywne uwarunkowania ocen rzetelności praktyk tworzenia wiedzy.
 • Sposoby radzenia sobie ze zjawiskami dezinformacji (np. weryfikacja i popularyzacja wiedzy).

Sieć a zdrowie psychiczne

 • Sztuczna inteligencja, big data i aplikacje sieciowe jako nowe narzędzia diagnostyki zaburzeń psychicznych
 • Depresja i zaburzenia lękowe w erze Internetu.
 • Nowe formy uzależnienia od technologii.
 • Sieć jako narzędzie wzrastającej świadomości na temat zaburzeń psychicznych
 • Technologie sieciowe a kryzys egzystencjalny w społeczeństwach informacyjnych.

 

Serdecznie zapraszamy!

Kognitywistyka KUL

 

Print Friendly, PDF & Email

ZOSTAW ODPOWIEDŹ