kognitywistyka@kul.pl +48 81 442 42 53

Certyfikat Studia z Przyszłością dla kognitywistki na KUL

Z radością i dumą informujemy, że realizowane na Wydziale Filozofii KUL studia z KOGNITYWISTYKI I stopnia jako jedyne z naszej uczelni i jedne z pięciu w województwie lubelskim przeszły pomyślnie procedurę akredytacyjną i 13 kwietnia 2017 r. otrzymały certyfikat Studia z Przyszłością.

Konkurs i Program Akredytacji „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy.

Certyfikat uzyskują kierunki studiów, które – w opinii ekspertów – należą do grona akademickiej elity – najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków studiów w Polsce!

Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową Programu „Studia z Przyszłością” będzie jakość programu kształcenia zgłoszonego do oceny.

Eksperci oceniający studia badają m.in. czy program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzają, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Oceniają, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce.

Kryteria oceny kierunków studiów określa szczegółowo Regulamin Programu “Studia z Przyszłością”. Certyfikat akredytacyjny przyznawany jest kierunkowi studiów, który spełnia wszystkie bądź większość z poniższych kryteriów:

  • wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i  wysoką jakością realizowanego programu studiów,
  • jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,
  • jest prowadzony w taki sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować u studentów umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców,
  • wykorzystuje w toku realizacji programu kształcenia nowoczesne, innowacyjne metody dydaktyczne oraz unikatowe metody ewaluacji efektów kształcenia,
  • zapewnia studentom możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy,
  • wpisuje się w przyjętą przez uczelnię misję i strategię rozwoju.

Certyfikat „Studia z Przyszłością” w II edycji Programu otrzymały kierunki studiów, które uzyskały najwyższe wyniki w ramach wszystkich wskazanych tu kryteriów.

Kognitywistyka 1.0 – Opis studiów

Kognitywistyka 2.0 na KUL

Print Friendly, PDF & Email